fbpx
Informacje dotyczące wszystkich szkoleń
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przeczytaj ogólne informacje o wszystkich moich szkoleniach w zakładce . Zawierają one wspólne rzeczy, takie jak podstawowe idee i główne pojęcia, których używam we wszystkich moich szkoleniach. Na każdym szkoleniu prezentuję inne rzeczy, ale wszystkie mają wpływ na tworzenie oprogramowania wysokiej jakości.
Cele szkolenia
Zdobycie umiejętności zamiany kodu “legacy” na czysty (czystszy) kod poprzez małe ale regularne kroki wykonywane każdego dnia. Doświadczenie ciągłego czyszczenia kodu i utrzymywania jego jakości poprzez refaktoryzację na żywo.
Ten praktyczny warsztat uczy, jak zachować jakość kodu poprzez refaktoryzację w możliwie najmniejszych krokach, aby stała się codzienną praktyką. Pozwala to zachować czysty kod i kontynuować dalsze złożone refaktoryzacje w razie potrzeby. Twój zespół zdobędzie umiejętności refaktoryzacyjne i wróci do pracy z inspiracjami, jak wprowadzić dbanie o jakość kodu do swoich procesów tworzenia oprogramowania poprzez nowe nawyki.
wide-growth
Zaczynamy od zdobywania nowych umiejętności technicznych. Następnie budujemy świadomość naszego podejścia, które znajduje odzwierciedlenie w jakości kodu, w działaniach poprawiających jego jakość lub ich brak. Świadomość jest pierwszym krokiem do zmian w organizacji pracy które umożliwią ciągłą refaktoryzację do czystego kodu.
O szkoleniu
Czysty kod jest bardzo znanym terminem, który został wprowadzony przez wujka Boba. Opisuje, jak powinien wyglądać dobry kod poprzez zasady umożliwiające jego utrzymanie. Są to różne reguły jak SOLID oraz atrybuty, takie jak czytelność, rozszerzalność, testowalność i inne.
Efektywna Refaktoryzacja (poprzednia nazwa tego szkolenia) to nic innego jak czyszczenie kodu. Ale czy wiemy, jak do tego podejść efektywnie? Czy często nie jest to tylko teoria realizowana poprzez napisanie danej części kodu od nowa, kiedy już obecnego kodu boimy się dotykać?
Podczas warsztatu dokładnie omówimy koncepcję Piramidy Refaktoryzacji, która pozwala oczyścić kod poprzez małe kroki.
Pyramid of refactoring Wide
 • Czysta logika sterowania
 • Ekstrakcja mniejszych metod
 • Ekstrakcja mniejszych klas
 • Zauważanie wzorców projektowych
 • Czysta Architektura
Warsztat polega głównie na pracy z kodem przy wsparciu funkcjonalności automatycznych refaktoryzacji wbudowanych w środowisko IntelliJ. Kod źródłowy napisany jest w języku Java. Trener wykonuje wszystkie refaktoryzacje na żywo w małych krokach, co pozwala uczestnikom praktykować te same transformacje na swoich laptopach.
Pozostałe 25% szkolenia jest poświęcone części organizacyjno – motywacyjnej, co pozwala szukać inspiracji jak sprawić, by czyszczenie kodu poprzez refaktoryzację stało się codziennym nawykiem. To z kolei umożliwi utrzymanie długu technicznego pod kontrolą.
Należy również podkreślić, że jest to szkolenie głównie na temat refaktoryzacji do czystego kodu – ale niekoniecznie na temat jedynej słusznej architektury. Różne zespoły mogą preferować różną architekturę, a celem tego szkolenia jest pokazanie, jak łatwo możemy utrzymać projekt i zmieniać architekturę kodu w zależności od potrzeb.
Plan szkolenia
Part 1 – Czyszczenie kodu małymi krokami
 • Przegląd projektu do pracy nad poprawą jakości
 • Wymówka : To tylko jeszcze jeden if…
 • Przegląd zautomatyzowanych refaktoryzacji w IntellIJ
 • Refaktoryzacja na żywo w małych krokach
 • Nawyki efektywności osobistej wpływające na jakość kodu
 • Czysty Kod a Piramida Refaktoryzacji
 • Zasady SOLID a Piramida Refaktoryzacji
Part 2 – Czysty kod jako sposób na rozszerzalność i testowalność
 • Przegląd “rozszerzonego” projektu do pracy nad poprawą jakości
 • Nowe Wymagania + Brak Konserwacji = (Bardziej) “Brudny” Kod
 • Nadchodzą kolejne wymagania biznesowe
 • Refaktoryzacja w kierunku uzyskania punktów rozszerzenia
 • Czysty Kod to kod rozszerzalny
 • Nawyki efektywności zespołu wpływające na jakość kodu
 • Implementacja dodatkowej funkjonalności z użycien TDD
Długość szkolenia
Szkolenie jest bardzo intensywne i na podstawie doświadczeń (tj. przeprowadzenia go wiele razy) proponowane podejście do 2 dni po 4 godziny. Takie podejście pozwala także programistom na wrócenie do ich codziennych zajęć na pozostałą część dnia. Na życzenie szkolenie może także zająć 1 dzień (bardzo intensywny) lub zostać rozszerzone do dwóch pełnych dni.
Decelowi odbiorcy
Poziom średnio zaawansowany, aczkolwiek starsi programiści także wielokrotnie twierdzili że dowiedzieli się wielu nowych rzeczy którymi mogli się następnie podzielić w zespole.