fbpx
VLog #01 : Kod Proceduralny czy Obiektowy?
Każde z tych stylów programowania można wykorzystać prawdidłowo aby uzyskać czysty kod, który będzie łatwy do zrozumienia i modyfikacji. Jednakże wybór zależy od kierunku, w jakim będą potrzebne kolejne rozszerzenia zastanego kodu legacy

VLog #02 : Re-używalny kod w testach
Potraktuj swój kod testowy jak obywatela pierwszej klasy. Utrzymuj go w czystości aby był czytelny i łatwy do ponownego użycia. W ten sposób Twoje testy będą nie tylko łatwe do zrozumienia, ale przede wszystkim łatwe do ponownego wykorzystania!

VLog #03 : Anty-wzorczec God Object - co z tym zrobić?
Czy jest jedno miejsce w Twoim projekcie, taki kod który wszyscy krytykują i nic z tym nie robią? Znajduje się tam każdy zauważony błąd jak i dodaje się tam wszystkie nowe przypadki biznesowe… Zmień architekturę tego kodu poprzez podział klasy na kilka mniejszych, które będzie można niezależnie testować i modyfikować!

VLog #04 : Delegacja zamiast dziedziczenia
„Wolę delegację od dziedziczenia” – słyszałeś to zdanie? Ale dlaczego/po co? Jakie są zalety i wady każdego podejścia – zwłaszcza jeśli chcesz zachować czysty kod?