Piramida Refaktoryzacji

Ogólne zasady, wzorce – z jednej strony pozwalają uporządkować wiedzę, stosować wspólne podejście przy rozwiązywaniu pewnych problemów. Z drugiej strony mogą znacząco utrudnić naszą kreatywność i ograniczyć inspiracje. Ale nawet wtedy mamy coś co możemy sprawdzić i być może to odrzucić aby wymyślić coś lepszego. W przypadku refaktoryzacji, aby móc ją skutecznie wykonać, zauważyłem taką…