fbpx

Jeżeli w firmie gdzie pracujemy zmagamy się z możliwościa dbania o jakość kodu, czyli zapewne z brakiem na to czasu, to trzeba sobie zadać 2 pytania

  • Kto jest odpowiedzialny za jakość kodu
  • Kto decyduje o tym czy i / lub kiedy mamy na to czas

O ile pierwsze pytanie jest oczywiste – to programiści tworzą kod, więc powinni być za niego odpowiedzialni, to odpowiedź na drugie pytanie wygląda niezbyt ciekawie – co najmniej według tego co można zauważyć w wielu firmach.

I tutaj dochodzimy do paradoksów :

  • Jak programista / zespół może być odpowiedzialnym za jakość kodu (pytanie 1) nie mając prawa decyzyjności w tym zakresie (pytanie 2) czyli nie mogąc wyznaczać czasu na wspólne spotkania poprawy jakości kodu (sesje refaktoryzacji, przeglądy kodu, programowanie w parach)
  • Jak manager może podejmować decyzje dotyczące zakresu zadania wraz z czasem na jego wykonanie (pytanie 2) nie będąc narażonym na żadne konsekwencje (pytanie 1). Przecież błędy na produkcji oraz spowolnienie prac w powodu bałaganu w kodzie będą nadal dotyczyć programistów…

Wyobraźmy sobie, że jedziemy do warsztatu samochodowego prosząc o wymianę klocków hamulcowych i słysząc że trzeba na to 1.5 godziny narzucamy że ma być zrobione za 30 minut. I nawet jakby zostało zrobiono to w zbyt krótkim czasie – to czy chcielibyśmy jeździć takim samochodem?

Rozwiązaniem obu problemów jest autonomia zespołów polegająca na wyznaczeniu granic kto za co jest odpowiedzialny. Pociąga to za sobą przyznanie prawa do podejmowania decyzji w swoim obszarze odpowiedzialności, a także prawo konsultacji podejmowanych decyzji o obszarach które danego zespołu dotyczą. Oczywiście powyższe wymaga wzajemnego zaufania, komunikacji jasnego celu zamiast prostej delegacji zadań i oczekiwania ich wykonania na dany termin.

Póki co polecam książkę Kena Blancharda “Empowerment – Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników” w której zaprezentowane są 3 proste reguły “upełnomocnienia pracowników”. Jedna z nich to:

Stwórz autonomię poprzez wyznaczanie granic (odpowiedzialności)

Książka ta nie opowiada o branży IT ale dotyczy każdej branży biznesu.

Spread the word. Share this post!