fbpx
Motto szkoleń
Aby zrozumieć, musisz doświadczyć. Aby wzrastać musisz nauczać.
leading-the-pack
Moje szkolenia to warsztaty, gdzie każdy uczestnik wykonuje na swoim laptopie samodzielnie wszystkie refaktoryzacje podążając za prowadzącym. W ten sposób równocześnie doświadcza tego co się uczy i zauważa, że dalszy prawdziwy rozwój to dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez nauczanie innych.
Obszar wpływu i oddziaływania
Moje szkolenia są skoncentrowane na poprawie jakości kodu poprzez użycie technik refaktoryzacji z silnym naciskiem na efektywną organizację pracy zespołu. Uważam, że chociaż umiejętności techniczne programistów są niezbędne, to zostają w pełni wykorzystane dopiero przy bardzo dobrej organizacji procesu tworzenia oprogramowania.
Aby więc jakość w procesie tworzenia oprogramowania pojawiła się na stałe, konieczne są świadomość i odpowiednie zmiany które zaczynają się od góry organizacji. W ten sposób dobre praktyki są promowane i stają się nawykami w naszej pracy. Podczas swojej pracy wiele razy mogłem doświadczyć jak organizacja pracy zostaje ostatecznie odzwierciedlona w jakości końcowych produktów.
Lista szkoleń
Od kilku lat prowadzę wykłady i warsztaty związane z Czystym Kodem oraz Refaktoryzacją. Obecnie dostarczam w poniższe szkolenia:
W wolnym czasie tworzę kolejne warsztaty i wykłady w których myślą przewodnią jest zawsze refaktoryzacja. Ma ona bardzo duże zastosowanie, gdyż w pracy bardzo rzadko piszemy kod od nowa i z reguły mamy do czynienia z kodem zastanym.
Moje szkolenia zawsze składają się z dwóch przeplatających się części. Są to praca z przykładowym kodem poprzez jego refaktoryzacje oraz budowanie świadomości organizacji pracy i jej wpływu na końcową jakość. To z kolei pozwala na wprowadzanie zmian w procesie tworzenia oprogramowania jak i dzielenie się zdobytą wiedzą techniczną z innymi.
Liczba uczestników
Moje szkolenia mają formę warsztatów – nie wykładów. Każdy uczestnik wykonuje na swoim laptopie refaktoryzacje podążając za prowadzącym. To podejście wymaga od prowadzącego poświęcenia uwagi dla każdego uczestnika, szczególnie kiedy potrzeba jest pomoc lub powtórzenie ostatnio przeprowadzonych transformacji kodu.
W związku z powyższym na podstawie doświadczenia kiedy liczba uczestników wzrasta to ilość przerobionego materiału zawsze znacząco maleje. W związku z tym sugerowana liczba uczestników szkolenia to 10 osób.
Narzędzia i języki programowania
Obecnie prowadzę szkolenia w języku Java ale inne inne języki tj. Javascript, Python, PHP także czekają w kolejce.
Warsztaty prowadzę przy użyciu środowiska IntelliJ (darmowa wersja jest wystarczająca) lub ewentualnie Eclipse. Zespół jednakże musi zdecydować się na jedno środowisko dla wszystkich uczestników.
Wynika to stąd żę różnice i braki w funkcjonalności Eclipse powodują że użytkownicy IntelliJ muszą czekać wielokrotnie na zmiany które w Eclipse trzeba wykonać manualnie. Dodatkowo skróty klawiszowe które cały czas podpowiada prowadzący są inne w dla obu środowisk.