fbpx
Informacje dotyczące wszystkich szkoleń
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przeczytaj ogólne informacje o wszystkich moich szkoleniach w zakładce Szkolenia. Zawierają one wspólne rzeczy, takie jak podstawowe idee i główne pojęcia, których używam we wszystkich moich szkoleniach. Na każdym szkoleniu prezentuję inne rzeczy, ale wszystkie mają wpływ na tworzenie oprogramowania wysokiej jakości.
Goal of training
Zdobycie umiejętności modyfikacji architektury kodu na bardziej rozszerzalną, czytelną i testowaną poprzez zastosowanie wzorców projektowych.

Uczestnicy

 • będą praktykować refaktoryzacje kodu w kierunku wzorców projektowych
 • poznają bliżej wybrane wzorce projektowe
 • dowiedzą się, jak proces tworzenia oprogramowania wpływa dług techniczny
 • powrócą z pomysłami zmian w organizacji pracy w zespołach aby umożliwić ciągłą pracę nad czystym kodem
wide-patterns
Kursanci doświadczą, w jaki sposób wzorce projektowe upraszczają projektowanie, a także w jaki sposób projekt może zostać skomplikowany, gdy wzorce zostaną zastosowane nieprawidłowo. Zdobyta wiedza pomoże dostosowywać architekturę kodu do zmieniających się wymagań.
O szkoleniu
Wzorce projektowe są powszechnymi rozwiązaniami podobnych grup problemów. Okazały się przydatne i pomocne ze względu na ich przydatność do ponownego użycia i skuteczność.
Wzorce projektowania w Programowaniu zostały po raz pierwszy opisane w 1994 r. w książce „Wzorce projektowania : elementy architektury oprogramowania wielokrotnego użytku”. Po wielu latach jeden z autorów książki – Ralph Johnson – w swoim przemówieniu „21 lat wzorców projektowych” powiedział: „Moglibyśmy zrobić to lepiej , ale myślę, że poradziliśmy sobie całkiem dobrze”.
computer-tidiness
Na szczęście potrzeba korzystania z wzorców projektowych nie jest widoczna na początku tworzenia oprogramowania. W ten sposób możemy uniknąć nadmiernej inżynierii i oczyścić projekt, stosując wzorce projektowe, dopiero gdy jest to naprawdę potrzebne. Inwestycja w wzorce projektowe zwraca się tylko od pewnego poziomu złożoności.
Kiedy źródło kodu jest coraz większe, zaczyna brakować jakiegoś wzorca projektowego i wtedy myślimy „gdybym miał/ tu tylko strategię / stan / łańcuch zamiast zagnieżdżonych instrukcji if-else …”. I właśnie to te myśli motywują nas do przeprowadzenia refaktoryzacji do wzorców projektowych we właściwym czasie – nie za wcześnie i nie za późno.
Warsztaty te są kontynuacją szkolenia Refactoring to Clean Code i są oparte na założeniu, że uczestnicy mogą przeprowadzić wstępne czyszczenie bazy kodu. Takie oczyszczanie pozwala nam dostrzec wyłaniające się wzorce projektowe z zastanego kodu.
Plan szkolenia
Główne zagadnienia
 • praktyka refaktoryzacji do wzorców projektowych
 • powiązanie wpływu procesu tworzenia oprogramowania na jakość kodu
Dzień 1
Myśl przewodnia : Pięć dysfunkcji zespołu utrudniających także refaktoryzację
Refaktoryzacje zakończone implementacją poniższych wzorców
 • Interpreter
 • Chain of Responsibility
 • Composite
 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • State
Dzień 2
Myśl przewodnia : 6 Źródeł wpływu które ułatwiają bądź utrudniają refaktoryzację
Refaktoryzacje zakończone implementacją poniższych wzorców
 • Fluent Builder
 • Proxy
 • Template
 • Bridge
 • Command
 • Adapter
Długość szkolenia
Szkolenie jest bardzo intensywne i na podstawie doświadczeń (tj. przeprowadzenia go wiele razy) proponowane podejście do 2 dni po 6-7 godzin. Na życzenie szkolenie może także zająć 1 dzień (bardzo intensywny) ale z ograniczonym zakresem.
Docelowi odbiorcy
Poziom: początkujący lub średnio zaawansowany, aczkolwiek starsi programiści także wielokrotnie twierdzili że dowiedzieli się wielu nowych rzeczy którymi mogli się następnie podzielić w zespole.